DEHIDRIRANE RUŽE, PRODAJU SE NA KOMAD.TRAJU DO 2 GODINE.PREDIVNE.